عکس کاور کوروش (4)
b1
خانه » ۱۴ نظر جالب درباره کوروش بزرگ!

۱۴ نظر جالب درباره کوروش بزرگ!

b3

داوری درباره کوروش بزرگ موضوعی است که همواره پس از به پایان بردن سخن از زندگی آن رادمرد، به میان می‌آید و بیشتر کسانی که در مورد آن سردار نامور پارسی مطالبی نوشته‌اند، از ستایش او خودداری نکرده‌اند، اما در اینجا ما فقط به طور چکیده به نوشته‌های برخی از نویسندگان نامی غیر ایرانی اشاره می‌کنیم.

کوروش (2)
ایران در دوران کوروش بزرگ

14- آشیلوس: Aeschylus

ماخذ: یونانیان و بربرها
کوروش، قهرمان بختیار، چون به قدرت رسید، میان اقوام برادر، صلح برقرار کرد، و سپس لیدیه و فریگیه را مسخر خود ساخت و بر نیروی سراسر ایونی تسلط یافت. آسمان با او سر کین نداشت چون فرزانه بود.

13- تورات: Torah

ماخذ: کتاب اشعیاء نبی
کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان، از کوروش با احترام فراوان یاد می‌کند. در آیاتی از تورات چنین آمده است: خداوند می‌گوید... درباره کوروش... که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید... خداوند به مسیح خویش، یعنی کوروش،... چنین می‌گوید: من پیش روی تو خواهم خرامید و جای‌های ناهموار را هموار خواهم ساخت، و گنج‌های ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید... من کمر ترا بستم هنگامی که مرا ن‌شناختی تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست.

کوروش (3)

12- هرودوت: Herodotus

ماخذ: سرگذشت کوروش- هرودوت
هرودوت در میان نوشته‌های خود، کوروش را چون پهلوان بی‌مانندی نمایان می‌کند که پارسیان را از باجگذاری رهایی می‌دهد و بزرگ‌ترین قوم فرمانروای جهان می‌سازد. بنا بر عقیده هرودوت، کوروش اندیشه‌های خردمندانه و هنرهای شاهانه دارد و از این روی برای پارسیان نیرومندترین شاهنشاهی‌ها را بنیاد می‌ریزد. پایه و ارجش چنانست که ایرانیان حتی فرزندان خود را در برابر وی ارزشی نمی‌نهند. هرودت کوروش را جنگاوری دوراندیش و پهلوان و نبرده و بی‌باک می‌نماید و او را دوستی وفادار و برازنده و شاهنشاهی پاکدل و آزاده و نرمخوی و شایسته ستایش تصویر می‌کند.

11- افلاطون: Plato

ماخذ: کتاب سوم قوانین- افلاطون
هنگام پادشاهی کوروش، ایرانیان، آزادی داشتند و همه مردان آزاد بودند و سرور و فرمانروای بسیاری از مردمان دیگر نیز بودند. فرمانروایان رعایای خود را در آزادی سهیم کرده بودند، چون سربازان و سرداران همه را به یک چشم می‌دیدند و با همه به برابری رفتار می‌کردند. اگر در میان ایرانیان مرد خردمندی بود که می‌توانست اندرزی بدهد که برای مردمان سودمند باشد، چنان می‌کردند که همه مردم از خردمندی او استفاده کنند.

پادشاه بر کسی حسد نمی‌ورزید اما به همه آزادی می‌داد تا آنچه می‌خواهند بگویند و آن کس را که اندرز بهتر می‌داد و رأی بهتر می‌نهاد، گرامی‌تر می‌داشت. این بود که کشور از هر لحاظ پیشرفت کرد و بزرگ شد زیرا افراد، آزادی داشتند و در میان آنان محبت بود و نسبت بهم حس خویشاوندی می‌کردند.

10- گزنفون: Xenophon

ماخذ: کورش نامه- گزنفون
گزنفون گوید: روزی در اندیشه افتادم که راز کامیابی فرمانروایان و دولت‌ها و علت‌های فراز و نشیب ملت‌ها و حکومت‌ها و چگونگی رفتار رهبران و کردار زیر دستان و مهربانی و جانفشانی کسان نسبت به یکدیگر پی ببرم و بدین نتیجه رسیدم که برای انسان بسیار آسان‌تر است که بر جانوران فرمان راند تا بر آدمیان.

اما هنگامی که به یاد آوردم که چگونه یک تن یعنی کوروش پارسی بود که بسیاری از آدمیان و شهرها و ملت‌ها را فرمانبردار خود کرد، به ناچار گمان خود را دگرگون کردم و برآنم که حکومت بر انسان‌ها نه کاری ناشدنی است و نه حتی دشوار به شرط آنکه بخردانه و با هوشمندی در پی حکومت کردن برآئیم. و ما از آنجا که این بزرگ مرد را در خور همه گونه ستایش می‌دانیم، در باره تبار و خاندانش، زایش و پرورشش، و گوهرها و هنرهای خدادادیش و فرهنگ و آموخته‌هایش که این همه او را در فرمانروایی کردن بر مردمان کامیابی داده بود، پژوهش‌ها کرده‌ایم... باری می‌دانم که مردمان به دلخواه خود کوروش را فرمان بردند. با آنکه گروهی از آنان از او چندان دور بودند که مسافت می‌انشان را چند روز و یا حتی چند ماه می‌بایست طی کرد و بسیاری از آنان هرگزش ندیده بودند و برای بسیاری امیدی هم نمی‌رفت که روزی به دیدارش رسند. با این همه همگان او را از صمیم قلب بندگی می‌کردند. چون او کسی شایسته فرمانروایی از مادر زائیده نشده است.

کوروش (1)

9- دیودور: Diodorus

ماخذ: Diodorus Siculus
کوروش پسر کمبوجیه و ماندانا دختر پادشاه ماد، در دلاوری و کارآئی خردمندانه و در دیگر فرزانگی‌ها سرآمد مردم روزگار خود گشت، زیرا پدرش او را شاهانه پرورده بود و برای رسیدن به بزرگ‌ترین هدف‌ها و دست یابی به بهترین پایگاه‌ها تشویق کرده بود. از همان آغاز کارش پیدا بود که به انجام کارهای بزرگ کامیاب خواهد گشت زیرا فرزانگی و کارآئیش برای کسی چنان جوان و تازه پای به میدان نهاده، شگفت آور می‌نمود. همه گفته‌اند که کوروش نه تنها در جنگ دلاور و بی‌باک بود، بلکه در رفتار با زیردستانش میانه رو و پاک اندیش و انسان دوست بود و از این جهت ایرانیان او را پدر می‌خواندند.

8- گوبینو: Gobineau

ماخذ: تاریخ ایران باستان- حسن پیرنیا
او هیچگاه نظیر خود را در این عالم نداشته است... این یک مسیح بود، مردی که در باره‌اش تقدیر مقرر داشته بود باید برتر از دیگران باشد.

7- فلویگل: Floigl

ماخذ: V. Floigl، Cyrus und Herodot nach den Neugefundenen Keilinschriften
هنگامیکه اوضاع تاریک و اندوهبار جهان را در اندک روزگاری پیش از کوروش به یاد می‌آوریم، اهمیت بی‌کران آن شاه شکوه‌مند و بزرگ بهتر نمایان می‌شود. اگر او را بزرگ می‌دانند برای آنست که با وسایلی ناچیز به کامیابی‌هایی رسید که نمونه‌اش را کسی نشنیده بود. شاهنشاهی او نخستین شاهنشاهی جهانی بود. او مانند اسکندر، ژلیوس سزار، آتیلا، شارلمانی و یا چنگیز خان نبود که برای سیر کردن حس آزمندی و جنگ جویی خود بر سر مردمان بیگانه تاخته باشد. از همه این‌ها بالاتر، وی یک انسان بود. بر جامه‌اش لکه خون آلود هیچ فرمان کشتاری، یا کین جویی و ستمگری یافت نمی‌شود. او را به حق لقب بزرگ داده‌اند زیرا بدان گروه انگشت شماری از مردمان تعلق دارد که انسانیت نمی‌تواند از دادن لقب بزرگ به آنان دریغ کند.

6- جرج راولینسن: George Rawlinson

ماخذ: G. Rawlinson، Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World
جرج راولینسن استاد نامی تاریخ شرق باستان با فلویگل و هرودتوس هم داستان است و می‌نویسد: منش و خوی کوروش بدانگونه که یونانیان به ما نشان می‌دهند، نماینده ستوده‌ترین پادشاهان باستانی خاور زمین است. کوشا و نیرومند و دلاور، در زیرکی‌های جنگی زبردست و دارنده همه ویژگی‌های یک اسپهبد پیروزمند. مردمانش را با رفتاری دوستانه و خودمانی فدائی خود می‌کرد، لیکن از پذیرفتن در خواست‌هایی که زیانشان در آن نهفته بود دریغ می‌نمود. چنان می‌نماید که کوروش در زندگی خصوصی و خانوادگی نیز همان سادگی و میانه روی آزادانه‌ای را که در کارها داشت، نگه می‌داشته است. می‌دانم که وی یک زن بیشتر نگرفت و وی شاهدخت کاساندان از تخمه هخامنشی بود... که چون درگذشت، شوهر را به اندوهی گران فرو برد.

کوروش (5)

5- ادوارد مِیِر: Edward Meyer

ماخذ: Cyrus in Encyclopaedia Britanica
ادوارد مِیِر، مورخ نامی آلمانی و نویسنده تاریخ باستان در مقاله‌ای کوروش را بدینگونه می‌ستاید: «پارسیان سربلندانه از وی بعنوان پدر یاد می‌کردند و یونانیان و دشمنان دیگر، به بزرگی او سرکرنش فرود می‌آوردند. بنابراین آفرین و ستایشی که گزنفن با برگزیدنش به عنوان قهرمان کتاب خود، در باره‌اش روا داشت، سزا و بجا بود.

4- سایکس: Sykes

ماخذ: Sir Percy Sykes- History Persia
ما نیز می‌توانیم بدان ببالیم که نخستین مرد بزرگ آریایی (هند و آریایی) که سرگذشتش بر تاریخ روشن است، صفاتی چنان عالی و درخشان داشته است. من خود سه بار از آرامگاه وی دیدار کرده‌ام و توانسته‌ام اندک تعمیری نیز در آنجا بکنم و در هر سه بار این نکته را یادآور شده‌ام که زیارت آرامگاه اصلی کوروش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه جهان، امتیاز کوچکی نیست و من بسی خوشبخت بوده‌ام که به چنین افتخاری دست یافته‌ام.

3- دورانت: Durant

ماخذ: تاریخ تمدن- ویلیام دورانت
ویلیام دورانت مورخ و فیلسوف نامی آمریکایی کوروش را بدینگونه می‌ستاید: کوروش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمانروایی آفریده شده‌اند، و به گفته امرسون همه مردم از تاجگذاری ایشان شاد می‌شوند. روح شاهانه داشت و شاهانه به کار برمی خاست. در اداره امور به همانگونه شایستگی داشت که در کشور گشایی‌های حیرت انگیز خود چنین بود. با شکست خوردگان به بزرگواری رفتار می‌کرد و نسبت به دشمنان سابق خود مهربانی می‌کرد.

2- گیرشمن: Ghirshman

ماخذ: ایران از آغاز تا اسلام- ر. گیرشمن
ر. گیرشمن باستان‌شناس فرانسوی سخنان گیرایی در ستایش کوروش دارد: نسیمی جدید بر سراسر جهان وزیدن گرفت، شهرها را از قربانی‌ها و قتل‌های به ناحق نجات بخشید، حریق شهرهای غارت شده را خاموش نمود و اقوام را از اسارت و بردگی آزاد کرد. ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان که وی ممالک ایشان را تسخیر کرده بود، او را سرور و قانونگزار می‌نامیدند و یهودیان این پادشاه را بمنزله ممسوح پروردگار محسوب می‌داشتند.

کوروش (6)

1- ابوالکلام آزاد: Abul Kalam Azad

ابوالکلام آزاد، متفکر هندوستانی در کتاب ذوالقرنین یا کوروش بزرگ، و شماری از مفسرین معاصر مانند علامه طباطبایی صاحب المیزان، حکایت از آن دارند که مشخصات ذکر شده از ذوالقرنین در قرآن کریم و تاریخ‌ها، با منش تاریخی کوروش بزرگ همسویی دارد و وی را همان کوروش می‌دانند.

امیر

امیر

من امیر هستم، موسس این سایت. ۳۰ سال سن دارم و از سال ۲۰۱۰ به صورت حرفه‌ای به فعالیت‌های مربوط به وبمستری می‌پردازم. در حال حاضر به طراحی و بهینه‌سازی سایت‌های وردپرسی مشغولم. امیدوارم از مطالب لذت ببرید، منتظر خوندن نظراتتون هستم.

b2
72 نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
View all comments
امیر
امیر
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۲۲

خیلی از افراد کروش رو قبول ندارند و اون رو دروغ میدونن و بر عکس اونها بعضی ها کوروش رو در حد یک پیامبر میدونن و صفات خداگونه بهش میدن. این که ما حضرت محمد رو با کوروش مقایسه کنیم اشتباهه.اونها دو نفر با اهداف و برنامه ها و زمان مختلف بودن. از اون ور اینکه بگین چون اسلام از عربستان شروع شد ما نباید اسلام رو دین خودمون بدونیم.این غلطه چون دین برای کشوری نیست الان مردم اروپا مسیحی هستند اما مسحیت از فلسطین شروع شد.مشکلاتی مثل باعث میشه ما دچار شوونیسم یا میهن شیفتگی بشیم. من نمیگم کوروش… بیشتر بخوانید »

امیر حسین
امیر حسین
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۰:۱۹

توی قرن دود و آهن
تو رسول گل و نوری.
تو عطوفت مسلم
تو حقیقت غروری
واسه این شرقی تن داده به باد
تو گوارایی حس وطنی
تو شقاوت شب قرن یخی
تو شکوفایی تاریخ منی
ایرج جنتی عطایی
به یاد ابر مرد مشرقی تاریخ ایران زمین
کوروش بزرگ
روحش شاد یادش گرامی راهش جاودان

احسان
احسان
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۲

درود ایزد بر تو
.
زنده باد، مسیح اهورایی، کوروش بزرگ

جیمی
جیمی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۲:۲۱

بابا اگه کوروش راست و بزرگ بود چرا این همه شاعر یه بیت هم دربارش ننوشتن حتی فردوسی هم ننوشته چرا این همه سخنان کسای دیگه رو تجزیه کردن بنام کوروش مگه نمیگید کوروش زرتشت هست چرا قبر داره چرا این قبر بعد از رضا شاه رونمایی شد چرا این همه کتبیه که الان هست ۲۵۰۰ سال انگار همین دیروز تراشیده شدن و چرا های دیگه که نمیشه همشو گفت با ساختن تاریخ جعلی نمیشه بزور تاریخ داشته باشی در ضمن چرا قبل کوروش و هخامنشی اونور تر رو نمیگید تاریخ رو این همه شاه امده از کوروش هم بهتر… بیشتر بخوانید »

علیرضا
علیرضا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۰۲
Reply to  جیمی

شخصیت کوروش کبیر در شاهنامه و سایر کتاب های سنتی ایرانی با اسم های دیگه ای اومده یعنی یه درصد هم به همچین چیزی فکر نمی کنی ؟
هرودوت که تاریخدان معتبره از کوروش بزرگ در کتابش نام برده بعدش میگی تو کتاب های قدیمی نیست ؟؟؟!!

علیرضا
علیرضا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۵۲
Reply to  جیمی

خب تو هم که داری حرف رو به نفع خودت میگی پس فرق تو با آتیلا هون و اسکندر و غیره چیه ؟
کسی که ادعا داره باید دلیل بیاره که به اندازه کافی برای وجود خارجی کوروش بزرگ دلیل هست خودت مدرک و سندت کجاست ؟
به جای استفاده از مغلطه انگیزه و انگیخته یه کم فکر کن ، تحقیق کن
اینقدر عقده ای نباش

خشایار
خشایار
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۵
Reply to  علیرضا

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

فرزاد
فرزاد
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۱۰
Reply to  جیمی

هرودوت، گزنفون و کتزیاس این تاریخ نویسان مال زمان رضا شاه بودن ؟؟!!!! کتاب مقدس یهودیان هم لابد مال زمان رضا شاه بوده . هرمزد رسام هم که منشور کوروش رو توی بابل پیدا کرده هم لابد با رضا شاه همدست بوده . ( البته زمان پیدا شدن این منشور ناصرالدین شاه بوده نه رضا خان ) مورخان هم لابد احمق و نفهم بودن که تشخیص دادن این منشور مال ۵۳۹ سال پیش میلاد مسیح بوده !!!! در مورد نبودن اسم کوروش در میان شعر شاعران باید بدونی که زمان حمله وحشیانه اعراب تمام کتاب ها و آثار بجامانده رو… بیشتر بخوانید »

علیرضا
علیرضا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵
Reply to  فرزاد

خیلیا میگن کیخسرو که در شاهنامه فردوسی اومده همان کوروش بزرگ هست و در فرهنگ مردم قدیم هخامنشیان و شاهانش رو به اسم های دیگه میشناختن
همینطور که جنابعالی گفتی به اندازه کافی مدرک و سند برای وجود خارجی کوروش کبیر وجود داره

امیر حسین
امیر حسین
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۰:۴۰
Reply to  فرزاد

افلاطون اصلا حکیم یونانی دیگه این که مو لای درزش نمیره

امیر حسین
امیر حسین
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۰:۳۶
Reply to  جیمی

سوال خوبی بود هر چند ربطی به بزرگی کوروش نداره و از بزرگ بودن ایشون همین بس که اسم این بزرگوار در قرآن اومده و منشور کوروش در سازمان ملل هنوز که هنوزه به عنوان یک سمبل از صلح بین جهانیان مطرح ولی سوال خوبی کرد دوستمون که من چند تا دلیل رو ذکر میکنم … ۱.قبل از پیروزی اسلام ایران دارای شعرای بسیار زیاد و خنیاگران بسیار بسیار مطرحی بود که خود اعراب به اون معترف هستند ولی متاسفانه تمام کتاب ها و کتاب خانه های ما رو در زمان عمر و به دستور سعد ابن ابی وقاص آتش… بیشتر بخوانید »

علیرضا
علیرضا
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۵:۴۱

از استفاده کلمه عربی قسم آن هم دو بار معلومه و البته ضعف در قافیه و وزن ( دو بار اومدن جمشید پیش از ردیف قسم ) که این شعر ارتباطی با فردوسی نداره و سندی هم از آن در شاهنامه موجود نیست البته من مخالف کوروش کبیر نیستم

خشایار
خشایار
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۷

عالی 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

احسان
احسان
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۴
Reply to  جیمی

چقدر نادان واقعا. حتی فردوسی از این قدیس بزرگ (کوروش) سخن گفته.
کوروش در شاهنامه با نام کیخسرو شناخته می شود.
یکم فکر کن

سروش
سروش
۳ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۵۹
Reply to  جیمی

برای تمام این چیزایی که گفتی سند و دلیل هست.چندنمونه آثار که نام کوروش به همین صورتی که ما می خونیم آمده رو برات نام می برم.هرچندکه بیشترازایناست:تاریخ طبری آثار الباقیه ابوریحان بیرونی.مستوفی.افلاطون.کتاب عهدعتیق.انجیل و…

صابر
صابر
۱۲ آذر ۱۴۰۰ ۰۲:۱۵
Reply to  جیمی

تو اصن میدونی اصالت چیه? کوروش بزرگ کسی هست که تموم دنیا بهش افتخار میکنند و منشور کوروش رو در موزه نگه داری میکنند و از کوروش بزرگ از خوبی و نیکی یاد میکنند!

یزدان
یزدان
۱۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۲
Reply to  جیمی

اسکل گیج اولن بعد اینکه اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و پیروز شد حکومت هخامنشیان کم کم فراموش شد تا زمان رضا شاه بخاطر همینه که شاعر های ایرانی هیچی ازش ننوشتن و درضم زمان فردوسی علم باستان شناسی نبود که بخوان کوروش رو کشف کنن😒😐😐😡 درضم اگر ببینی که آرامگاه کوروش از چی ساخته شده دیگه زر نمیزنی که دیروز ساخته شده و درضم اینهمه پادشاه داریم میدونی چرا کوروش و هخامنشیان اهمیت میدن؟؟؟؟؟ چون کوروش هیچ وقت خون کسی رو نریخت تو اون زمان واقعا آدم با شعوری بود تو انتخاب دین و ادیان مردم رو آزاد… بیشتر بخوانید »

Pouria
Pouria
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۰۵
Reply to  جیمی

سلام رفیق.
هخامنشیان و ماد ها هر دو در شاهنامه وجود دارند،،،این یک نظریه غیر قابل انکار است.
در منابع اسلامی هم اسم کوروش آمده زیاد هم آمده.
خود ابوریحان بیرونی یک نظریه در آثارالباقیه داده که کیخسرو رو با کوروش تطافق داده.
اما برخی ها هم میگن ایرج فرزند آفریدون کوروش بزرگ هست.
تاریخ ساختگی؟؟
سنگ انداختن به شیطان راست است و اتفاق افتاده،،،بعد کوروش بزرگ هخامنشی که این همه سند در موردش وجود داره ساختگی هست؟

آرمان
آرمان
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۱۷

کوروش بزرگ یکی از انسان های برجسته در تاریخ بوده و هست که بسیاری از ویژگی هایش با خصوصیات ذوالقرنین که از بندگان نیکوکار در قرآن بوده است مطابقت داشته و در مورد اول این پست هم به آن اشاره شده است
تاریخ و دین ، هرکدامشان جای خودشان را دارند و نباید از روی تعصب یا نفرت به چیزی توهین یا بی احترامی کرد

خشایار
خشایار
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۷
Reply to  آرمان

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

مبین ذوالفقاری
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۱۲

اشتباه ما دقیقا همینجاست که بیشتر از اینکه به وضعیت حالامون نگاه کنیم به گذشتمون نگاه می‌کنیم . خب کوروش کبیر رفته بیشتر دنیا رو فتح کرده اما این از بدبختی که ما الان توش هستیم نجاتمون نامیده . *داشتم داشتم حساب نیست . دارم دارم حسابه * . به نظر من یکی از نقاط قوت دیگر کشور های پیشرفته جهان اینه که گذشته خوبی ندارن که بهش ببالن . همین باعث شده تا یه جایگزینی برای گذشتشون در زمان حال درست کنن . کشور هایی مثل سوییس ، سوئد ، آمریکا ، فرانسه ، ایتالیا ،اروپا و حتی کشور… بیشتر بخوانید »

امیر حسین
امیر حسین
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۰:۴۲
Reply to  حشاشین

بی برو برگرد هویت و تاریخ و سنت و در نهایت همون تمدن گذشته ماست که چراغ راه آینده ما می‌تونه باشه و بس وگرنه در شبی تاریک با چشمانی کور داریم به سوی آینده حرکت میکنیم و یا شاید گذشته …این مطالب رو فقط برای ناامید کردن ایران و ایرانی بعضی ها مطرح میکنند و بس .

احسان
احسان
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۹
Reply to  حشاشین

اما اگر از کوروش الگو بگیریم پیروزیم. هرکسی از او الگو گرفت، پیروز شد. مثلا فدریک دوم. راز موفقیت اروپا هم در بخش های زیادی همینه

b1