عکس-کاور-کانی
b1
خانه » ۳۸ تا از جالب‌ترین فرم‌های کانی!

۳۸ تا از جالب‌ترین فرم‌های کانی!

b3

کانی ماده‌ای است طبیعی، بلورین، جامد و غیرآلی که در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود و دارای فرمول شیمیایی و ساختمان اتمی مشخص است. برخی کانی‌ها از یک عنصر خالص و بسیاری از آن‌ها از دو یا چند عنصر درست شده‌اند.

واژه کانی از واژه فارسی کان گرفته شده‌است که در زبان عربی به آن معدن گفته می‌شود. بنابراین، کانی به ماده‌ای گفته می‌شود که به طور طبیعی از معدن (کان) به دست می‌آید و معدن بخشی از پوسته زمین است که در آن به اندازه چشم‌گیری، کانی یافت می‌شود.

موادی مانند شیشه، چینی، آلیاژهای گوناگون، که انسان آن‌ها را ساخته‌است، و موادی مانند مروارید صدف، استخوان، عاج و بسیاری دیگر، که جانداران می‌سازند، کانی نیستند.

تنها استثنا از این تعریف گرافیت و ذغال سنگ است که در حقیقت منبعی آلی دارند ولی در مسیر تکامل خود دستخوش تغییرات بسیار شده‌اند و در حقیقت به طور مستقیم ریشه آلی ندارند.

مساله دیگر یخ است که بیشتر زمین‌شناسان طبق تعریف آن را کانی می‌دانند. نفت را نیز گروهی از زمین‌شناسان کانی می‌دانند.

شکل خارجی کانی را فرم یا هابیت می‌گویند. با ما همراه باشید، با جالب‌ترین فرم‌های کانی.

 

769px-Natroliteinde1
نوع هابیت: سوزنی شکل: Acicular
توصیف: به شکل سوزن – بلند و باریک
مثال: Natrolite، Rutile
531px-HeulanditeLonavala
نوع هابیت: آمیگدالی: Amygdaloidal
توصیف: بادامکی شکل
مثال: Heulandite، subhedral Zircon
Aktinolith_Finnland
نوع هابیت: تیغه‌ای: Bladed
توصیف: تیغه‌ای شکل – بلند و باریک – پهن و صاف
مثال: Actinolite، Kyanite
640px-Hematite09
نوع هابیت: کروی شکل – گوی مانند: Botryoidal or Globular
توصیف: به شکل خوشه انگور – کره یا نیم کره‌های در هم فرو رفته
مثال: Hematite، Pyrite، Malachite، Smithsonite، Hemimorphite، Adamite، Variscite
800px-WLA_hmns_selenite
نوع هابیت: ستونی: Columnar
توصیف: شبیه به فیبروس – بلند – منشورهای قلمی و باریک – با رشد موازی و تقریبا برابر
مثال: Calcite، Gypsum/Selenite
800px-MarcassiteII
نوع هابیت: گل تاج خروس: Coxcomb
توصیف: اجتماع پوسته‌ها یا ورقه‌ها – این ورقه‌ها به شدت به هم نزدیک هستند و فضایی بین آن‌ها یافت نمی‌شود
مثال: Barite، Marcasite
658px-Selpologne
نوع هابیت: مکعبی شکل: Cubic
توصیف: مکعبی شکل
مثال: Pyrite، Galena، Halite
649px-Pyrolusite_dendritic
نوع هابیت: شاخه‌ای – درخت وار: Dendritic or Arborescent
توصیف: شبیه به درخت – از یک مرکز به سمت یک یا چندین جهت رشد کرده‌اند
مثال: Pyrolusite and other Mn-oxide minerals، Magnesite، native copper
600px-GarnetCrystalUSGOV
نوع هابیت: دودکاهدرال: Dodecahedral
توصیف: دوازده سطحی
مثال: Garnet
517px-Azurite-velvet-beauty
نوع هابیت: دروزی: Drusy or Encrustation
توصیف: اجتماع کریستال‌های بسیار ریز که سطح یا درون حفره‌ای را پوشانیده‌اند
مثال: Uvarovite، Malachite، Azurite
800px-KarlsbadDoubleFrance
نوع هابیت: انانتیومورفیک: Enantiomorphic
توصیف: آینه‌ای شکل – کریستال دوقلو شکل – کریستال‌های چپ و راست دست
مثال: Quartz، Plagioclase، Staurolite
544px-Peridot2
نوع هابیت: هم بعد: Equant، stout
توصیف: طول، عرض و ارتفاع تقریبا یکسان
مثال: Olivine، Garnet
800px-Byssolite_France
نوع هابیت: فیبری – لیفی: Fibrous
توصیف: رشته‌هایی به شدت قلمی و بلند و باریک به صورت همسو یا شعاعی
مثال: Serpentine group، Tremolite -> i. e. Asbestos
800px-Millerite-Calcite
نوع هابیت: مویرگی – نخ و رشته مانند: Filiform or Capillary
توصیف: شبیه به مو – نخ مانند – بسیار نازک و ظریف
مثال: Zeolites
Lepidolite-208658
نوع هابیت: برگواره دار و ورقه شده – می‌کایی – لایه‌ای: Foliated or Micaceous or Lamellar
توصیف: ساختمان لایه‌ای شکل – به آسانی به ورقه‌های نازکی تقسیم می‌شود
مثال: Mica -> Muscovite، Biotite، etc
Mineraly.sk_-_bornit
نوع هابیت: دانه‌ای – دانه‌های بسیار ریز: Granular
توصیف: اجتماع کریستال‌های بدون شکل (آندرال) در ماتریکس
مثال: Bornite، Scheelite
547px-HemimorphiteMexique
نوع هابیت: هم شکل: Hemimorphic
توصیف: کریستال مضاعف منقطع با دو انتهای مختلف الشکل
مثال: Hemimorphite، Elbaite
800px-Hanksite
نوع هابیت: شش ضلعی: Hexagonal
توصیف: کریستال مضاعف منقطع با دو انتهای مختلف الشکل
مثال: Quartz، Hanksite
800px-Bismuth_crystal_macro
نوع هابیت: قیفی شکل: Hopper crystals
توصیف: مثل کوبیک است اما خارجی رشد سریعتری نسبت به داخلی دارند و همین امر، باعث به وجود آمدن شکل قیف مانند می‌شود
مثال: Halite، Calcite، synthetic Bismuth
800px-Malachite_publique_Dmocratique_du_Congo
نوع هابیت: مامیلاری – سینه‌ای: Mamillary
توصیف: پستان مانند – روی آن توسط گوی‌های متقاطع شکل پوشانیده شده – نمونه بزرگ‌تر خوشه‌ای شکل – همچنین مصالح لایه‌ای متحدالمرکز
مثال: Malachite، Hematite
800px-Turquoise_with_quartz
نوع هابیت: توده‌ای و بزرگ و فشرده: Massive or compact
توصیف: شکل خارجی مشخصی ندارد
مثال: Limonite، Turquoise، Cinnabar، Realgar
777px-Chalcedony_geode
نوع هابیت: گره‌های برجسته: Nodular or tuberose
توصیف: کنار هم قرار گرفتن شکل‌های کروی و گوی مانند با تورم و برجستگی‌های بی‌قاعده
مثال: Chalcedony، various Geodes
Rough_diamond
نوع هابیت: هشت سطحی: Octahedral
توصیف: دارای هشت سطح – دو هرم از قاعده به هم چسبیده‌اند
مثال: Diamond، Magnetite
597px-Aurichalcite-24456
نوع هابیت: پردار: Plumose
توصیف: پرمانند – ظریف و نازک
مثال: Aurichalcite، Boulangerite، Mottramite
488px-Tourmaline02
نوع هابیت: منشوری: Prismatic
توصیف: طویل – منشور مانند – کریستال‌ها موازی با محور C گسترش یافته‌اند
مثال: Tourmaline، Beryl
615px-Aragonite_-_Enguidanos
نوع هابیت: شش ضلعی مانند: Pseudo-hexagonal
توصیف: هگزاگونال مانند به خاطر چرخ‌های دوگانه‌ای
مثال: Aragonite، Chrysoberyl
Pyrite_sun
نوع هابیت: واگرا و انشعاب پذیر: Radiating or divergent
توصیف: از یک مرکز به سمت بیرون گسترش یافته است
مثال: Wavellite، Pyrite suns
577px-Greenockite-259580
نوع هابیت: کلیوی شکل: Reniform or colloform
توصیف: شبیه به دو کانی سینه‌ای شکل و خوشه‌ای شکل – توده‌های کلیوی شکل متقاطع
مثال: Hematite، Pyrolusite، Greenockite
740px-Cerusitetsumeb
نوع هابیت: شبکه‌ای شکل: Reticulated
توصیف: کریستال‌ها به صورت شبکه‌ای شکل درون یکدیگر رشد کرده‌اند
مثال: Cerussite
800px-Roses_des_Sables_Tunisie
نوع هابیت: عدسی شکل: Rosette or lenticular
توصیف: پهن و بشقاب مانند
مثال: Gypsum، Barite -> i. e. Desert rose
627px-Titanit-Doppelender_other_view_Ochtendung_Eifel_Germany
نوع هابیت: گوه‌ای – اسفنوئید: Sphenoid
توصیف: گوه شکل
مثال: Sphene
800px-Labeled_speleothems
نوع هابیت: استالاکتیت شکل: Stalactitic
توصیف: رشد یافته مانند استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌ها – استوانه‌ای و مخروطی شکل
مثال: Calcite، Goethite
Pyrophyllite-118706
نوع هابیت: پرتووار: Stellate
توصیف: دارای ظاهری شعاعی و یا ستاره‌ای مانند
مثال: Pyrophyllite، Aragonite
433px-Tourmaline.xtal.750pix
نوع هابیت: خط دار: Striated
توصیف: رشد یافته مانند استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌ها – استوانه‌ای و مخروطی شکل
مثال: Tourmaline، Pyrite، Quartz، Feldspar، Sphalerite
Oligoclase-4jg47a
نوع هابیت: صفحه‌ای – لوحی شکل: Stubby or blocky or tabular
توصیف: با ظاهری پهن برروی هم قرار می‌گیرند – به شکل لوح‌های صاف
مثال: Feldspar، Topaz
800px-Wulfenite_from_Arizona
نوع هابیت: بشقابی شکل: Platy
توصیف: صاف – بشقابی شکل و برجسته
مثال: Wulfenite
Tetrahedrite-Chalcopyrite-Sphalerite-251531
نوع هابیت: چهار ضلعی: Tetrahedral
توصیف: کریستال‌های چهار ضلعی
مثال: Tetrahedrite، Spinel، Magnetite
Stilbite-20450
نوع هابیت: دسته گندمی شکل: Wheat sheaf
توصیف: شبیه به دسته‌های درو شده گندم
مثال: Stilbite

منبع خارجیWikipedia

امیر

امیر

من امیر هستم، موسس این سایت. ۳۰ سال سن دارم و از سال ۲۰۱۰ به صورت حرفه‌ای به فعالیت‌های مربوط به وبمستری می‌پردازم. در حال حاضر به طراحی و بهینه‌سازی سایت‌های وردپرسی مشغولم. امیدوارم از مطالب لذت ببرید، منتظر خوندن نظراتتون هستم.

b2
b1