۳۸ تا از جالب‌ترین فرم‌های کانی!

کانی ماده‌ای است طبیعی، بلورین، جامد و غیرآلی که در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود و دارای فرمول شیمیایی و ساختمان اتمی مشخص است. برخی کانی‌ها از یک عنصر خالص و بسیاری از آن‌ها از دو یا چند عنصر درست شده‌اند.

واژه کانی از واژه فارسی کان گرفته شده‌است که در زبان عربی به آن معدن گفته می‌شود. بنابراین، کانی به ماده‌ای گفته می‌شود که به طور طبیعی از معدن (کان) به دست می‌آید و معدن بخشی از پوسته زمین است که در آن به اندازه چشم‌گیری، کانی یافت می‌شود.

موادی مانند شیشه، چینی، آلیاژهای گوناگون، که انسان آن‌ها را ساخته‌است، و موادی مانند مروارید صدف، استخوان، عاج و بسیاری دیگر، که جانداران می‌سازند، کانی نیستند.

تنها استثنا از این تعریف گرافیت و ذغال سنگ است که در حقیقت منبعی آلی دارند ولی در مسیر تکامل خود دستخوش تغییرات بسیار شده‌اند و در حقیقت به طور مستقیم ریشه آلی ندارند.

مساله دیگر یخ است که بیشتر زمین‌شناسان طبق تعریف آن را کانی می‌دانند. نفت را نیز گروهی از زمین‌شناسان کانی می‌دانند.

شکل خارجی کانی را فرم یا هابیت می‌گویند. با ما همراه باشید، با جالب‌ترین فرم‌های کانی.

 

769px-Natroliteinde1

نوع هابیت: سوزنی شکل: Acicular
توصیف: به شکل سوزن – بلند و باریک
مثال: Natrolite، Rutile

531px-HeulanditeLonavala

نوع هابیت: آمیگدالی: Amygdaloidal
توصیف: بادامکی شکل
مثال: Heulandite، subhedral Zircon

Aktinolith_Finnland

نوع هابیت: تیغه‌ای: Bladed
توصیف: تیغه‌ای شکل – بلند و باریک – پهن و صاف
مثال: Actinolite، Kyanite

640px-Hematite09

نوع هابیت: کروی شکل – گوی مانند: Botryoidal or Globular
توصیف: به شکل خوشه انگور – کره یا نیم کره‌های در هم فرو رفته
مثال: Hematite، Pyrite، Malachite، Smithsonite، Hemimorphite، Adamite، Variscite

800px-WLA_hmns_selenite

نوع هابیت: ستونی: Columnar
توصیف: شبیه به فیبروس – بلند – منشورهای قلمی و باریک – با رشد موازی و تقریبا برابر
مثال: Calcite، Gypsum/Selenite

800px-MarcassiteII

نوع هابیت: گل تاج خروس: Coxcomb
توصیف: اجتماع پوسته‌ها یا ورقه‌ها – این ورقه‌ها به شدت به هم نزدیک هستند و فضایی بین آن‌ها یافت نمی‌شود
مثال: Barite، Marcasite

658px-Selpologne

نوع هابیت: مکعبی شکل: Cubic
توصیف: مکعبی شکل
مثال: Pyrite، Galena، Halite

649px-Pyrolusite_dendritic

نوع هابیت: شاخه‌ای – درخت وار: Dendritic or Arborescent
توصیف: شبیه به درخت – از یک مرکز به سمت یک یا چندین جهت رشد کرده‌اند
مثال: Pyrolusite and other Mn-oxide minerals، Magnesite، native copper

600px-GarnetCrystalUSGOV

نوع هابیت: دودکاهدرال: Dodecahedral
توصیف: دوازده سطحی
مثال: Garnet

517px-Azurite-velvet-beauty

نوع هابیت: دروزی: Drusy or Encrustation
توصیف: اجتماع کریستال‌های بسیار ریز که سطح یا درون حفره‌ای را پوشانیده‌اند
مثال: Uvarovite، Malachite، Azurite

800px-KarlsbadDoubleFrance

نوع هابیت: انانتیومورفیک: Enantiomorphic
توصیف: آینه‌ای شکل – کریستال دوقلو شکل – کریستال‌های چپ و راست دست
مثال: Quartz، Plagioclase، Staurolite

544px-Peridot2

نوع هابیت: هم بعد: Equant، stout
توصیف: طول، عرض و ارتفاع تقریبا یکسان
مثال: Olivine، Garnet

800px-Byssolite_France

نوع هابیت: فیبری – لیفی: Fibrous
توصیف: رشته‌هایی به شدت قلمی و بلند و باریک به صورت همسو یا شعاعی
مثال: Serpentine group، Tremolite -> i. e. Asbestos

800px-Millerite-Calcite

نوع هابیت: مویرگی – نخ و رشته مانند: Filiform or Capillary
توصیف: شبیه به مو – نخ مانند – بسیار نازک و ظریف
مثال: Zeolites

Lepidolite-208658

نوع هابیت: برگواره دار و ورقه شده – می‌کایی – لایه‌ای: Foliated or Micaceous or Lamellar
توصیف: ساختمان لایه‌ای شکل – به آسانی به ورقه‌های نازکی تقسیم می‌شود
مثال: Mica -> Muscovite، Biotite، etc

Mineraly.sk_-_bornit

نوع هابیت: دانه‌ای – دانه‌های بسیار ریز: Granular
توصیف: اجتماع کریستال‌های بدون شکل (آندرال) در ماتریکس
مثال: Bornite، Scheelite

547px-HemimorphiteMexique

نوع هابیت: هم شکل: Hemimorphic
توصیف: کریستال مضاعف منقطع با دو انتهای مختلف الشکل
مثال: Hemimorphite، Elbaite

800px-Hanksite

نوع هابیت: شش ضلعی: Hexagonal
توصیف: کریستال مضاعف منقطع با دو انتهای مختلف الشکل
مثال: Quartz، Hanksite

800px-Bismuth_crystal_macro

نوع هابیت: قیفی شکل: Hopper crystals
توصیف: مثل کوبیک است اما خارجی رشد سریعتری نسبت به داخلی دارند و همین امر، باعث به وجود آمدن شکل قیف مانند می‌شود
مثال: Halite، Calcite، synthetic Bismuth

800px-Malachite_publique_Dmocratique_du_Congo

نوع هابیت: مامیلاری – سینه‌ای: Mamillary
توصیف: پستان مانند – روی آن توسط گوی‌های متقاطع شکل پوشانیده شده – نمونه بزرگ‌تر خوشه‌ای شکل – همچنین مصالح لایه‌ای متحدالمرکز
مثال: Malachite، Hematite

800px-Turquoise_with_quartz

نوع هابیت: توده‌ای و بزرگ و فشرده: Massive or compact
توصیف: شکل خارجی مشخصی ندارد
مثال: Limonite، Turquoise، Cinnabar، Realgar

777px-Chalcedony_geode

نوع هابیت: گره‌های برجسته: Nodular or tuberose
توصیف: کنار هم قرار گرفتن شکل‌های کروی و گوی مانند با تورم و برجستگی‌های بی‌قاعده
مثال: Chalcedony، various Geodes

Rough_diamond

نوع هابیت: هشت سطحی: Octahedral
توصیف: دارای هشت سطح – دو هرم از قاعده به هم چسبیده‌اند
مثال: Diamond، Magnetite

597px-Aurichalcite-24456

نوع هابیت: پردار: Plumose
توصیف: پرمانند – ظریف و نازک
مثال: Aurichalcite، Boulangerite، Mottramite

488px-Tourmaline02

نوع هابیت: منشوری: Prismatic
توصیف: طویل – منشور مانند – کریستال‌ها موازی با محور C گسترش یافته‌اند
مثال: Tourmaline، Beryl

615px-Aragonite_-_Enguidanos

نوع هابیت: شش ضلعی مانند: Pseudo-hexagonal
توصیف: هگزاگونال مانند به خاطر چرخ‌های دوگانه‌ای
مثال: Aragonite، Chrysoberyl

Pyrite_sun

نوع هابیت: واگرا و انشعاب پذیر: Radiating or divergent
توصیف: از یک مرکز به سمت بیرون گسترش یافته است
مثال: Wavellite، Pyrite suns

577px-Greenockite-259580

نوع هابیت: کلیوی شکل: Reniform or colloform
توصیف: شبیه به دو کانی سینه‌ای شکل و خوشه‌ای شکل – توده‌های کلیوی شکل متقاطع
مثال: Hematite، Pyrolusite، Greenockite

740px-Cerusitetsumeb

نوع هابیت: شبکه‌ای شکل: Reticulated
توصیف: کریستال‌ها به صورت شبکه‌ای شکل درون یکدیگر رشد کرده‌اند
مثال: Cerussite

800px-Roses_des_Sables_Tunisie

نوع هابیت: عدسی شکل: Rosette or lenticular
توصیف: پهن و بشقاب مانند
مثال: Gypsum، Barite -> i. e. Desert rose

627px-Titanit-Doppelender_other_view_Ochtendung_Eifel_Germany

نوع هابیت: گوه‌ای – اسفنوئید: Sphenoid
توصیف: گوه شکل
مثال: Sphene

800px-Labeled_speleothems

نوع هابیت: استالاکتیت شکل: Stalactitic
توصیف: رشد یافته مانند استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌ها – استوانه‌ای و مخروطی شکل
مثال: Calcite، Goethite

Pyrophyllite-118706

نوع هابیت: پرتووار: Stellate
توصیف: دارای ظاهری شعاعی و یا ستاره‌ای مانند
مثال: Pyrophyllite، Aragonite

433px-Tourmaline.xtal.750pix

نوع هابیت: خط دار: Striated
توصیف: رشد یافته مانند استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌ها – استوانه‌ای و مخروطی شکل
مثال: Tourmaline، Pyrite، Quartz، Feldspar، Sphalerite

Oligoclase-4jg47a

نوع هابیت: صفحه‌ای – لوحی شکل: Stubby or blocky or tabular
توصیف: با ظاهری پهن برروی هم قرار می‌گیرند – به شکل لوح‌های صاف
مثال: Feldspar، Topaz

800px-Wulfenite_from_Arizona

نوع هابیت: بشقابی شکل: Platy
توصیف: صاف – بشقابی شکل و برجسته
مثال: Wulfenite

Tetrahedrite-Chalcopyrite-Sphalerite-251531

نوع هابیت: چهار ضلعی: Tetrahedral
توصیف: کریستال‌های چهار ضلعی
مثال: Tetrahedrite، Spinel، Magnetite

Stilbite-20450

نوع هابیت: دسته گندمی شکل: Wheat sheaf
توصیف: شبیه به دسته‌های درو شده گندم
مثال: Stilbite

  • 4 امتیاز
  • 3.8/5
4 امتیازX
افتضاح!بد!بد نیست!خوب!عالی!
25%0%0%25%50%
منبع خارجیWikipedia

امیر

امیر

من امیر هستم، موسس این سایت. ۲۸ سال سن دارم و از سال ۲۰۱۰ به صورت حرفه‌ای به فعالیت‌های مربوط به وبمستری می‌پردازم. در حال حاضر به طراحی و بهینه‌سازی سایت‌های وردپرسی مشغولم. امیدوارم از مطالب لذت ببرید، منتظر خوندن نظراتتون هستم.

ممکن است از این مطالب هم خوشتان بیاید!

دیدگاه بگذارید

avatar
 
smilewinkmrgreenneutraltwistedcooleviloopscrylolsadideaangrybearbigsmileblushconfuseddeveloperevilgrinexclaimfacepalmheartkittenmindblown-altquestionrolleyesstarsurprisedtongueuneasy
error: Alert: Content is protected !!

عجیب‌ترین‌های جهان را در ایمیلتان داشته باشید